شنبه , ۸ آذر , ۱۳۹۹ برابر با 2020 , 28 Saturday , November

  • شناسه : 39937270
  • تاریخ :

مناقصه شماره : 99/22

موضوع : خرید 15000 لیتر مورفولین جهت شرکت فجر انرژی خلیج فارس

چاپ در روزنامه شهر مردم و و نسیم خوزستان نوبت اول 99/8/19 نوبت دوم 99/8/26

منبع : ماه خبر

برچسب ها

/