جمعه , ۱۵ اسفند , ۱۳۹۹ برابر با 2021 , 5 Friday , March

  • شناسه : 39937273
  • تاریخ :

مناقصه شماره: 99/46

موضوع مناقصه: ارائه خدمات اداری، منشی گری، خدمات کارگری بهره برداری، فضای سبز و شهرداری شرکت فجر انرژی خلیج فارس

چاپ در روزنامه های جمهوری اسلامی و آنزان

نوبت اول 99/9/29 و نوبت دوم 99/10/02

مهلت اقدام یک هفته پس از درج آگهی نوبت دوم

منبع : ماه خبر

برچسب ها

/