جمعه , ۱۵ اسفند , ۱۳۹۹ برابر با 2021 , 5 Friday , March

  • شناسه : 39937275
  • تاریخ :

مناقصه شماره 99/56

موضوع مناقصه :تامین لاینر GE F9 واحد نیروگاه فجر

چاپ در روزنامه های توسعه ایرانی و موج جنوب

نوبت اول 99/10/6 و نوبت دوم 

منبع : ماه خبر

برچسب ها

/